Skip to main content

Huisregels

 1. Restaurant Cathay heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen van Restaurant Cathay de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook de huisregels van Restaurant Cathay en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Restaurant Cathay, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Binnen Restaurant Cathay stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico, ook het meenemen van jassen en overige persoonlijke eigendommen naar de tafel is voor uw eigen risico. U kunt kosteloos gebruik maken van onze garderobe. Toiletten zijn uitsluitend bestemd voor gasten van Restaurant Cathay
 4. Bij Restaurant Cathay gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken tegen gasten en personeel.
 5. Vanaf 13 december 2014 geld er een allergenen Wetgeving, alleen als u aan het personeel doorgeeft dat u een voedselallergie / intolerantie heeft treedt dit protocol in werking.
 6. Bij Restaurant Cathay gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.
 7. Restaurant Cathay dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving 1 januari 2014 , sterk- en zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Restaurant Cathay u een legitimatiebewijs te tonen dit geld tevens voor de Tabakswetgeving.
 8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 9. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Restaurant Cathay en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen deze zullen als misdrijf worden aangegeven.
 10. Om de rust, orde en veiligheid binnen Restaurant Cathay te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen tegen gasten of personeel.
 11. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 12. Restaurant Cathay stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
 13. De medewerkers van Restaurant Cathay waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers of herkenbare BHV-ers op te volgen.
 14. Laat uw eigendommen op de locatie van Restaurant Cathay en in uw auto niet maximaal 18 maanden voor een overtreding of na aangifte bij justitie van een misdrijf tot een lokaalverbod voor onbepaalde tijd.